In English

2 x F(ACADE) Properties and guidelines for double-skin facades in Sweden

Panagiotis Koukaroudis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-28. Den ändrades senast 2014-01-28

CPL ID: 193178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek