In English

Awaken Björkholmen - Renew of an old working class neighbourhood in the Swedish naval city Karlskrona

Yanan Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-28.

CPL ID: 193176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek