In English

Alkali and zinc chlorides in waterwall tube corrosion: Effects of pure salts and mixtures

Andreas Slomian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 71 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-27. Den ändrades senast 2014-01-27

CPL ID: 193098

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek