In English

Characterization of corrosion at bipolar plates in HTPEM fuel cells

Johanna Ekberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 34 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-27. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 193095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek