In English

Investigation of diffusion and efficiency of benzil core voltage stabilisers in XLPE insulation for high voltage cable insulation

Jonas Bjuggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-24.

CPL ID: 193036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek