In English

An alternative energy source for interior accessories - Harvesting vibration energy to power step-in-spline lights

Matti Halonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-23. Den ändrades senast 2014-02-14

CPL ID: 193027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek