In English

Cleaning and characterization of radioactive wastewater with hollow fiber membrane filters

Khaled El Tayara
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 124 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-23. Den ändrades senast 2014-01-23

CPL ID: 193011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek