In English

Makroglidning i plana skruvförband med kraftbetingad funktion

Macro Slip of Plane Bolted Joints of Friction-Type

Bengt Jacobson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-23. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 193008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek