In English

An interactive auralization method. Auralization using ambisonics & real-time sound sources

Josefin Lindebrink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:132, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: auralization, virtual acoustics, real-time convolution, ambisonics, acoustic feedback control, interactive virtual environments, pure dataPublikationen registrerades 2014-01-16. Den ändrades senast 2014-01-16

CPL ID: 192621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek