In English

Evaluation and implementation of 3D imaging sensors for close range object detection from a truck safety application perspective

Olle Brännlund ; David Öst
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX040/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15. Den ändrades senast 2014-03-04

CPL ID: 192544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek