In English

Development of a route identification and energy management optimisation system for plug-in hybrid electric vehicles

Andreas Furberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX064/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15. Den ändrades senast 2014-01-15

CPL ID: 192543

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek