In English

Reduction of geometric complexity in quasi-magnetostatic modeling

Emma Kjellson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX049/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15.

CPL ID: 192538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek