In English

Fast image reconstruction in microwave tomography for stroke diagnosis

Shaochuan Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX070/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15.

CPL ID: 192535

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek