In English

A concept study on tablet-based decision support system applied in ambulance and palliative care

Maria Rampou ; Daniel Sjöström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX043/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15. Den ändrades senast 2014-01-15

CPL ID: 192531

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek