In English

Comparison of digital predistortion identification methods for RF power amplifiers

Annika Mayer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX068/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]