In English

Trailer parking assist

Shant Abraham ; Johan Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX055/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15. Den ändrades senast 2014-01-29

CPL ID: 192507

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek