In English

Evaluation of positioning systems for laparoscopic simulators

Anders Hansson ; Anders Hedén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX069/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 192506

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek