In English

Back to the future - an investigation into a readaptation of a landshövdingehus in Gothenburg

Paul Loader
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-14. Den ändrades senast 2017-01-20

CPL ID: 192424

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek