In English

Phase noise filtering for coherent optical communications

Pedro José Fernandez Acuna
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-14. Den ändrades senast 2014-02-19

CPL ID: 192413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek