In English

Protean - the self-sufficient evolving urban space as a natural organism (The living structure)

Mana Sookhakian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-09. Den ändrades senast 2014-01-09

CPL ID: 191979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek