In English

Scrum in Mechanical Product Development - Case Study of a Mechanical Product Development Team using Scrum

Thordis Reynisdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-09. Den ändrades senast 2014-01-09

CPL ID: 191951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek