In English

Media Content Classification Framework for Law Enforcement Software Specializing in Child Sexual Abuse Investigation

Ahmet Keskin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-09.

CPL ID: 191885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek