In English

Effects of nutrients supplementation on fermentability of ligmocellulosic hydrolysates under high gravity conditions

Kjersti Claesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 53 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: lignocellulosic hydrolysate, high gravity fermentation, yeast extract, inhibitorsPublikationen registrerades 2014-01-08.

CPL ID: 191853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek