In English

Community center, dialogue cultures and culture - conservation and transformation of Tippu Tip House of Zanzibar, Tanzania

Märta Marklinder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-07.

CPL ID: 191371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek