In English

Touch in product development. Investigating the relation between engineering properties and subjective responses

Anna Valverde Velasco
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19106

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek