In English

Optimal positionering av asymmetriska dentalimplantat. En pilotstudie

Ensuring optimal position of an asymmetric dental implant. A feasibility study

Carl Stein
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek