In English

Prefabricated Foundation for Wind Power Plants - A Conceptual Design Study

EMELIE ENELAND ; LINA MÅLLBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Prefabricated concrete structure, Wind power plant foundation,Prefabricated foundation, Sjisjka Wind Park, Conceptual design, Prefabricatedelements, Connections.Publikationen registrerades 2014-01-03. Den ändrades senast 2014-01-03

CPL ID: 191000

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek