In English

Finite element analysis of conventional and fiber reinforced concrete slabs

BEHRANG MAZHARI ABADI ; FARSHID IRANI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Non-linear analysis, DIANA, conventional reinforced slabs, steel fiber reinforced slabs (SFRC), modeling choices, parameter studyPublikationen registrerades 2014-01-03. Den ändrades senast 2014-01-03

CPL ID: 190998

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek