In English

Mathematical modeling of bacterial populations

Robert Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 54 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-20. Den ändrades senast 2013-12-20

CPL ID: 190291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek