In English

Evaluation of Optimization Solvers in

Rebecka Nylin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-20. Den ändrades senast 2013-12-20

CPL ID: 190281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek