In English

Mapping of existing Supply Chain business models and investigation of potential new ones - a case study of a semiconductor manufacturer

Anna Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-20.

CPL ID: 190257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek