In English

Load evaluation at assembly of a subsea tie-in system

Mattias Haggärde
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:82, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-19. Den ändrades senast 2015-09-29

CPL ID: 190057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek