In English

Modeling of thermal effects on interior panels with fabric upholstery

Mårten Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:80, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-19. Den ändrades senast 2013-12-19

CPL ID: 190051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek