In English

Teknik med Pluttra - Utveckling av ett pedagogiskt spelkoncept: mobilapplicationsform för användning i förskoleverksamhet

Technolgy Education with Pluttra - Development of an educational game concept in mobile application form for use in Swedish preschools

Jennie Berggren ; Catherine Hedler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-12-18. Den ändrades senast 2014-11-18

CPL ID: 189761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek