In English

The Importance of Holistic View - A Production System Analysis at Lysi hf.

Caroline Dedering ; Guðbjörg Rist Jónsdóttir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-18. Den ändrades senast 2013-12-18

CPL ID: 189705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek