In English

Segmentation of the left atrium using the marker-controlled watershed algorithm

Reza Gharipour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX057/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-16. Den ändrades senast 2013-12-16

CPL ID: 189272

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek