In English

Crest factor reduction using peak strainer

Simon Andersson ; Zixin Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX063/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-16. Den ändrades senast 2013-12-16

CPL ID: 189264

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek