In English

Extended adaptive cruise control based on multiple target information

Jonas Krook ; Jakob Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-16. Den ändrades senast 2013-12-16

CPL ID: 189254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek