In English

Effects of a fishbone strategy on line balance efficiency - A simulation study at Volvo Trucks Tuve

Henrik Ranstrand ; Mohsen Ziaeenia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-12-13. Den ändrades senast 2013-12-16

CPL ID: 189164

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek