In English

Intensivvårdsventilation i tryckkammare

Stefan Barth ; Torbjörn Rasmusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 103/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-12-13. Den ändrades senast 2013-12-13

CPL ID: 189094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek