In English

Guidelines and Rules for Detailing of Reinforcement in Concrete Structures- A Compilation and Evaluation of Ambiguities in Eurocode A Compilation and Evaluation of Ambiguities in Eurocode

Anneli Dahlgren ; Louise Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Eurocode 2, EN 1992-1-1, Reinforcement, Reinforced concrete, DetailingPublikationen registrerades 2013-12-10. Den ändrades senast 2013-12-10

CPL ID: 188834

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek