In English

Är det is eller vatten? - en studie i att bestämma vattnets fas med hjälp av simulationer och flervägsreflekterade GPS-signaler

Mathias Hansson ; Joakim Sundberg ; Daniel Martinsson ; Mikael Alping
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 69 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Havsisars utbredning är något som skiljer från år till år och som är beroende av ihållande temperatur under 0. Genom användning av MATLAB, SNR-data från mottagna GPS-signaler och med hjälp av simulationer har olika parametrar som kan underlätta bestämmandet av havsisens utbredning analyserats. En metod för att automatiskt kunna avgöra vattnets fas har utvecklats. Under de dagar som den insamlade mätdatan avser, var det möjligt då man först valde ut en lämplig satellit, att avgöra om det var vatten eller is.Publikationen registrerades 2013-12-10. Den ändrades senast 2013-12-10

CPL ID: 188811

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek