In English

How to Migrate from Waterfall. Development Approach to Agile Approach.

FANGKUN YANG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2013:143, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:143, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Waterfall development approach, CMM, Agile development approach, Migration, Process Development, Communication Management, Project ManagementPublikationen registrerades 2013-12-04. Den ändrades senast 2013-12-04

CPL ID: 188289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek