In English

Implementation of Enterprise Resource Planning Systems: Point of View of Consultans

DARYNA BARSUKOVA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2013:, 2013. ; CTH-NT - Chalmers University of Technology, Nuclear Engineering, ISSN 1653-4662; 2013:128, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:128, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: information systems, Enterprise Resource Planning, ERP, consultants, methodology, politicsPublikationen registrerades 2013-12-04. Den ändrades senast 2013-12-04

CPL ID: 188287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek