In English

Värdeflödesanalys - med avseende på effektivisering av gjutningsprocessen

Fredrik Jörnebrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:135, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: lean, värdeflödesanalys, gjutningsprocessen, slöseri, effektiviseringPublikationen registrerades 2013-12-04. Den ändrades senast 2013-12-04

CPL ID: 188276

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek