In English

Measuring the Sustainability of a Passenger Transportation System. Design of an assessment tool for ranking Swedish municipalities.

ALEXANDER SENNING ; MATS SUNDBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sustainable Transportation, Assessment model, Indicator framework, Swedish municipalitiesPublikationen registrerades 2013-11-29. Den ändrades senast 2013-11-29

CPL ID: 187899

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek