In English

New metrics for the characterization of stage acoustics in concert halls

Behzad Ranjbari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:140, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: architectural acoustics, room acoustics, stage acoustics, concert halls, symphony orchestras, acoustical conditions for musicians, masking, early reflections, instrument directivity, stage measurement, musical acoustics, sound strength, STearly, STlater, Gself, Gother.Publikationen registrerades 2013-11-28. Den ändrades senast 2013-11-28

CPL ID: 187734

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek