In English

The future radar operator workplace: design guidelines and sound design

Marcus Wernberger Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:131, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-28.

CPL ID: 187730

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek