In English

Studie av tvärbindningsbenägenheten hos en eten-vinylsilansampolymer i en fukt- och syrefri miljö

Mattias Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-11-28.

CPL ID: 187634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek