In English

Macroscopic and rheological characterization of capillary alginate gels

Jonathan Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-27. Den ändrades senast 2016-04-06

CPL ID: 187575

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek